Visie serin Loopbaanvitaliteit

Visie Serin Loopbaanvitaliteit

Loopbaanvitaliteitsscan

De Loopbaanscan van Serin al dan niet in combinatie met WAI, is verrijkt met vragen (en oplossingen) die het thema loopbaanvitaliteit uitdiepen en vorm geven, inclusief aandacht voor de duurzame inzetbaarheid (werkvermogen).

Wij noemen dit de Loopbaanvitaliteitscan. Aansluitend biedt het Serin loopbaanvitaliteitscentrum oplossingsrichtingen in de vorm van leefstijlinterventies, loopbaaninterventies of begeleiding naar een andere werkkring.

Hierbij valt in de Youplus context te denken aan (zie www.serinyouplus.nl):

1. Methodische intake/diagnose op leefstijl en verwijzing naar leefstijl interventies Serin Youplus

  • Leefstijl interventies Serin Youplus

2. Vebetering leefstijl, Loopbaanvitalisering en geleiding naar specifieke loopbaaninterventies

  • Leefstijlprogramma’s & trainingen
  • Balans werk-prive
  • Carrièrecheck en advies.
  • Arbeidsmarktoriëntatie,- en perspectieven
  • Scholing en studieadvies
  • Loopbaanvitaliseringsprogramma’s.

3. Bemiddeling en begeleiding naar ander werk (in en extern)

  • Sollictatietraining
  • Arbeidsbemiddeling/Jobhunting
  • Outplacement/2e spoor re-integratie