Wat is loopbaanvitaliteit?

[slideshow custom=true]Onder loopbaanvitaliteit verstaat Serin: een vitale en gezonde houding ten aanzienvangezondheid, leefstijl, werk en carrière.

Loopbaanvitaliteit omvat zowel duurzame inzetbaarheid binnen een specifiekebedrijfstak, maar schenkt ook aandacht aan een optimale ontwikkeling van de individuele werknemer.

Het gezamenlijke en complementaire aanbod van Serin biedt naast leefstijl programma’s die zich richten op ‘gezondheidsvitaliteit’ , tevens oplossingen gericht op ‘loopbaanvitaliteit’ en optimalisering van de in,- door,- en uitstroom van personeel binnen organisaties.

Wat levert dit op: Preventiewinst, verzuimreductie (en kosten), verhoging van dearbeidsproductiviteit en verbetering van de employability/arbeidsmobiliteit.

Serin kan programma’s invullen bij haar klanten met behulp van de methodische intake/diagnose, WAI, loopbaanscan, leefstijl interventies, trainingen en het loopbaanvitaliseringscentrum.

Loopbaanvitaliseringcentrum Serin: WAI+ Serin Youplus Loopbaanscan en e-coaching en blended vervolgprogramma’s: carrièrecheck, testcentrum, en loopbaanbegeleiding programma’s. Coaching door gekwalificeerde job/loopbaancoaches