Werkgever

Wat is Interessant voor werkgevers

Serin is onlangs gelicenseerd voor de WAI-Index, en dit zet zij in als laagdrempelige entree voor de oplossingen die zij o.a. via het Serin Youplus platform kan aanbieden.

In veel CAO’s speelt momenteel de volgende thema’s op het thema arbeidsmarkt,waaronder duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie:

“Om hier op adequate wijze mee om te gaan, dient de branche op diverse terreinen actie te ondernemen gericht op instroom en behoud van personeel”. ActiZ ondersteunt haar leden bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld het werven onder groepen die de weg naar de sector nog niet gevonden hebben, scholing voor nieuwkomers, het opstellen van adequate arbeidsvoorwaarden, invoering van sociale innovatie etcetera.

Serin kan werkgevers indien gewenst ondersteunen met een sluitende aanpak op de terreinen van in,- door,- en uitstroom van personeel waarmee oplossingen worden gegeven aan relevante ontwikkelingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid, employability, en in-en externe arbeidsmobiliteit.

Door slim gebruik te maken van in, en externe financieringsbronnen (CAO/O&O fondsen, sociale innovatie subsidies), kan de Werkgever tegen een geringe ‘eigen’ investering een verbetering bereiken van de interne en externe werknemer tevredenheid, employability en bovendien arbeidsproductiviteit.