Wanneer welke Scan?

* Momenteel wordt WMV alleen ondersteund door Serin

op het terrein van uitstroom

Waarom alleen WAI inzetten/gebruiken ?

1. Algemeen inzicht verschaffen in functioneren afdeling/ management /organisatie

( management , benchmarkt en HR info )

2. Algemeen inzicht vitaliteit personeel

3. Aandacht betere inzetbaarheid/mobiliteit personeel

4 Individueel inzicht werkvermogen en terugrdringen ziekteverzuim

Waarom alleen Loopbaanscan inzetten/gebruiken ?

1. Vitaliteit werknemer vergroten ( reflectie, zelfsturing loopbaan )

2. Individueel inzicht behoefte n en ontwikkelpunten werknemer

3. Professionalisering en ondersteuning HRM en management ( welke training nodig, POP)

Waarom combinatie WAI en Loopbaanscan ?

1. Zowel totaalbeeld van afdeling als kwalitatief op individueel niveau

2. Ook eerste aanzet inzicht mentale belastbaarheid werknemer ( WAI vooral gericht op fysieke beperkingen )

3. Meer informatie en sturingsmogelijkheden mbt vitaliteit en inzetbaarheid personeel