Werknemer

Wat is interessant voor werknemers

Sociale innovatie

Een structurele inzet van een loopbaanvitaliteitsprogramma financieert zichzelf uit een structurele reductie van het langdurige verzuim, een optimalere door,- en uitstroom van personeel en een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Wij rekenen dit graag met u door.

Wat levert loopbaanvitaliteit op?

Resultaat:

  • Minder verzuim (kosten) en verbetering van de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers
  •  Hogere werknemerstevredenheid en betrokkenheid
  •  Optimalisering van de in,- door,- en uitstroom van personeel

Kortom: Preventie is winst!