Visie Serin Loopbaanvitaliteit

Loopbaanvitaliteitsscan

De Loopbaanscan van Serin al dan niet in combinatie met WAI, is verrijkt met vragen (en oplossingen)

die het thema loopbaanvitaliteit uitdiepen en vorm geven, inclusief aandacht voor de duurzame

inzetbaarheid (werkvermogen). Wij noemen dit de Loopbaanvitaliteitscan. Aansluitend biedt het Serin

loopbaanvitaliteitscentrum oplossingsrichtingen in de vorm van leefstijlinterventies,

loopbaaninterventies of begeleiding naar een andere werkkring.

Hierbij valt in de Youplus context te denken aan (zie www.serinyouplus.nl):

1. Methodische intake/diagnose op leefstijl en verwijzing naar leefstijl interventies Serin Youplus

Leefstijl interventies Serin Youplus

2. Vebetering leefstijl, Loopbaanvitalisering en geleiding naar specifieke loopbaaninterventies

Leefstijlprogramma’s & trainingen

Balans werk-prive

Carrièrecheck en advies.

Arbeidsmarktoriëntatie,- en perspectieven

Scholing en studieadvies

Loopbaanvitaliseringsprogramma’s.

3. Bemiddeling en begeleiding naar ander werk (in en extern)

Sollictatietraining

Arbeidsbemiddeling/Jobhunting

Outplacement/2e spoor re-integratie